Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Via het Digitaal Loket Toezicht (DLT) biedt De Nederlandsche Bank (DNB) aan financiële instellingen de volgende webdiensten aan:

Toezicht aanvragen

Met deze dienst worden financiële instellingen in de gelegenheid gesteld om meldingen, aanvragen voor vergunningen, aanvragen voor een verklaring van geen bezwaar en aanvragen voor bestuurderstoetsingen digitaal in te vullen en in te dienen. Meer informatie

Voor het gebruik van deze webdienst dient u door uw eHerkenning-provider geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht Aanvragen’.

Toezicht organisatiegegevens

Via deze dienst kunt u de bij DNB geregistreerde (contact)gegevens van onder andere bestuurders en externe partijen controleren en aanpassen. Daarnaast kunt u via deze dienst documenten uploaden. Meer informatie

Deze dienst is momenteel beschikbaar voor pensioeninstellingen, verzekeraars, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen, trustkantoren, aanbieders van cryptodiensten en banken (LSI’s).

Voor het gebruik van deze webdienst dient u door uw eHerkenning-provider geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht organisatiegegevens’. 

Toezichtkalender

Via deze dienst ziet u welke activiteiten DNB voor uw instelling gepland heeft. Meer informatie

Deze dienst is momenteel beschikbaar voor pensioeninstellingen, verzekeraars, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen, elektronischgeld-instellingen, trustkantoren en banken (LSI’s).

Voor het gebruik van deze webdienst dient u door uw eHerkenning-provider geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht organisatiegegevens'. 

Kwalitatieve uitvragen

Vanaf 15 april 2022 is de Dienst Kwalitatieve uitvragen zichtbaar in het Digitaal Loket Toezicht. Via deze dienst vraagt DNB informatie op voor het detecteren van risico’s zodat DNB risicogebaseerd toezicht kan houden. Meer informatie

Nog niet alle uitvragen verlopen via het DLT. De vragenlijsten die nog niet te raadplegen zijn in DLT kunt u op de gebruikelijke manier downloaden van onze website. 

Voor het gebruik van deze webdienst dient u door uw eHerkenning-provider geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht organisatiegegevens'.

 

DLT Handleiding Digitaal Loket Toezicht

1,3MB PDF
Download

DLT Gebruiksvoorwaarden

15KB PDF
Download

DLT Vertrouwelijkheid en integriteit

16KB PDF
Download

DLT Checklist Softwareconfiguratie

27KB PDF
Download