Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Via deze dienst vraagt DNB informatie op voor het detecteren van risico’s zodat DNB risicogebaseerd toezicht kan houden. 

De informatie wordt uitgevraagd met een vragenlijst specifiek voor de soort instelling. Aan de hand van de gegevens uit de vragenlijst stelt DNB jaarlijks voor onder toezicht staande instellingen een risicoprofiel op. Het risicoprofiel vormt mede de basis voor het risicogebaseerd toezicht.

DNB bepaalt de intensiteit van het toezicht op instellingen en sectoren onder meer op basis van een beoordeling van de risico’s en de mate van beheersing zoals die blijken uit beschikbare gegevens van en over instellingen.

Samenwerken in vragenlijst

De vragenlijst kan door meerdere gebruikers geopend en ingevuld worden. Het is alleen niet mogelijk om op hetzelfde moment in de vragenlijst te werken. Samenwerken in de vragenlijsten kan alleen opeenvolgend.

De vragenlijst kan weer door een andere gebruiker ingevuld worden zodra de huidige gebruiker deze actief vrij geeft. Dit kan door de knop 'Sluiten' rechtsboven in de vragenlijst aan te klikken.

Vragenlijst delen 

Een vragenlijst kan gedeeld worden via de printknop. Hierbij kan je de keuze maken of u het wilt delen met of zonder antwoorden. Tijdens dit proces bestaat bij de meeste browsers de keuze om te ‘printen naar PDF’, daarmee is het ook zonder te printen lokaal op te slaan.  

Let op: Na het verzenden van een vragenlijst kan deze niet meer gedeeld worden.   

Veelgestelde vragen

Waarom is de tegel voor Kwalitatieve uitvragen in het DLT grijs?  

Als de tegel voor kwalitatieve uitvragen grijs is, dan bent u nog niet geautoriseerd voor de dienst ‘Toezicht organisatiegevens’ via eHerkenning. Deze aanvraag verloopt via uw eHerkenningsprovider, zie voor meer informatie onze website 

Wat moet ik doen als ik de uitvraag niet zie staan in DLT? 

Nog niet alle uitvragen staan in het DLT. U bent per e-mail geïnformeerd over welke uitvragen er door uw instelling ingevuld moeten worden en op welke wijze dit verloopt dit jaar. Indien u de uitvraag in het DLT verwacht, maar niet ziet staan, neem dan contact met ons op via  info@dnb.nl of 0800 020 1068 (gratis). 

Welke uitvragen staan in het DLT?

SBA-IB

SBA-IB voor verzekeringsmaatschappij (niet S-II Basic)

SBA-IB voor verzekeringsmaatschappij (S-II Basic)

SBA-IB voor pensioenfonds, ppi, APF met de administratie uitbesteed

SBA-IB voor zelfadministrerend pensioenfonds, APF of ppi

SBA-IB voor pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO)

IRAP verzekeraars

IRAP verzekeraars (Zorgverzekeraar)

IRAP verzekeraars (Levensverzekeraar)

IRAP verzekeraars (Schadeverzekeraar)

IRAP verzekeraars (Uitvaartverzekeraar)

IRAP verzekeraars (Herverzekeraar)

Waarom kan ik de uitvraag niet openen? 

Wanneer u de vragenlijst wel kan zien, maar niet kan openen kan het zijn dat iemand anders de vragenlijst heeft uitgecheckt. Dit is het geval wanneer u voor de “Verdergaan”-knop een check-out tekentje ziet staan en de “Verdergaan”-knop licht blauw van kleur is. Het check-out tekentje is een vierkantje met een pijltje er in die naar rechtsboven wijst.

Om de vragenlijst weer in te checken, moet de persoon die de vragenlijst heeft uitgecheckt deze sluiten door in de vragenlijst op de knop “Sluiten” te klikken. Alleen de browser sluiten is niet genoeg om de vragenlijst weer in te checken.

Kan ik de uitvraag ook in een andere taal instellen? 

Op dit moment zijn de uitvragen alleen in het Nederlands beschikbaar.