Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Via deze dienst vraagt DNB informatie op voor het detecteren van risico’s zodat DNB risicogebaseerd toezicht kan houden. 

De informatie wordt uitgevraagd met een vragenlijst specifiek voor de soort instelling. Aan de hand van de gegevens uit de vragenlijst stelt DNB jaarlijks voor onder toezicht staande instellingen een risicoprofiel op. Het risicoprofiel vormt mede de basis voor het risicogebaseerd toezicht.

DNB bepaalt de intensiteit van het toezicht op instellingen en sectoren onder meer op basis van een beoordeling van de risico’s en de mate van beheersing zoals die blijken uit beschikbare gegevens van en over instellingen.

Voor het gebruik van deze webdienst dient u door uw eHerkenning-provider geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht organisatiegegevens'.