Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nieuwe functionaliteiten

Per 7 mei 2021

Informatieverzoeken van DNB

De zoek- en filterfunctie op informatieverzoeken is verruimd. U kunt filteren op soort en alle kolommen op- of aflopend sorteren. De kleuren van de regels geven aan hoeveel dagen na ‘vandaag’ de uiterste aanleverdatum ligt.

Per 15 december 2020

Mijn DNB-account

Het is mogelijk om met een Mijn DNB-account aan te melden bij het DLT. Met dit account kunt u geen aanvragen of meldingen indienen, maar u kunt wel beschikbare aanvragen en meldingen inzien. Meer informatie over Mijn DNB vindt u onder Inzien formulieren.

Per 27 augustus 2020

Machtigingen

DLT-gebruikers kunnen nu andere DLT-gebruikers binnen of buiten de organisatie machtigen voor gestarte en ingediende formulieren. Meerdere personen kunnen op deze manier werken aan een formulier of het formulier inzien. Ook gerelateerde items van een formulier, zoals berichten, zijn beschikbaar voor de gemachtigde. De machtigingsfunctionaliteit is beschikbaar voor formulieren gestart vanaf 15 mei 2020. Meer informatie vindt u hier.

Formulieren inzien

Het is mogelijk om een formulier in het DLT in te zien zonder het op te slaan. De inzageoptie is beschikbaar na het inloggen met eHerkenning. Het is ook mogelijk om zonder eHerkenning in te loggen op het DLT om formulieren in te zien met een Mijn DNB-account.  

Nieuwe formulieren 

Per 9 september

Aanvraag voor een ontheffing of instemming voor verzekeraars

DNB kan op verzoek geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van bepaalde artikelen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook heeft u in bepaalde situaties instemming nodig van DNB. Met dit formulier vraagt u een ontheffing of instemming aan.

Per 15 april 2021

Aanvraag aanvangstoetsing uiteindelijk belanghebbende

Met dit formulier wordt een toetsing aangevraagd door de uiteindelijk belanghebbende (UBO: Ultimate beneficial owner) van een wisselinstelling, een trustkantoor met zetel in Nederland of een aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta dan wel een aanbieder van bewaarportemonnees (cryptodienstverlener).

Per 4 maart 2021

Formulier uitgaande notificaties

Betaalinstellingen, Elektronischgeldinstellingen en verzekeraars met zetel in Nederland kunnen met dit formulier de notificatieprocedure starten om actief te worden in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte.  

Per 22 januari 2021

Aanvraag goedkeuring of ontheffing van (gemengde) financiële moederholding

Met dit formulier vraagt u een goedkeuring of ontheffing van goedkeuring aan van (gemengde) financiële moederholding van een minder significante bankengroep door DNB (alleen in Engels beschikbaar)

Recent gewijzigde formulieren

Per 9 september 2021

Meldingsformulier uitbestedingen

  • Het is mogelijk om een wijziging op een bestaande uitbesteding te melden.
  • Bij cloud uitbesteding wordt gevraagd naar het type deploymentmodel.
  • Er wordt gevraagd naar de redenen waarom de uitbestede operationele functie of activiteit kritiek of belangrijk wordt geacht.
  • Er wordt niet meer gevraagd naar de BIV-classificatie van de uitbesteding.
  • Het is niet meer verplicht om onderdelen van het contract zoals tekst over auditrecht of onderzoeksrecht toe te voegen. U mag dit wel doen als als u vindt dat DNB hierdoor uw melding beter kan beoordelen.

Per 9 juli 2021

Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten

DNB ontvangt bij deze toetsingen graag ook de werving- en selectieprocedure en de besluitvorming en overwegingen bij benoeming. Daarnaast is het mogelijk om aan te geven of de te toetsen persoon ook wordt benoemd bij een dochter- of gelieerde onderneming.

Per 7 mei 2021

Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning

Er zijn leges van toepassing voor een toetsing van bestuurders van trustkantoren.

Aanvraag voor een functieverandering

Er zijn leges van toepassing voor een toetsing van bestuurders van trustkantoren.

Per 15 april 2021

Meldingsformulier herbenoeming

Het Meldingsformulier herbenoeming kan worden ingevuld door alle sectoren.

Per 4 maart 2021

Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning

Het is mogelijk om voorgenomen benoemingen bij een beleggingsholding in te dienen.