Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nieuwe functionaliteiten

Per 7 mei 2021

Informatieverzoeken van DNB

De zoek- en filterfunctie op informatieverzoeken is verruimd. U kunt filteren op soort en alle kolommen op- of aflopend sorteren. De kleuren van de regels geven aan hoeveel dagen na ‘vandaag’ de uiterste aanleverdatum ligt.

Per 15 december 2020

Mijn DNB-account

Het is mogelijk om met een Mijn DNB-account aan te melden bij het DLT. Met dit account kunt u geen aanvragen of meldingen indienen, maar u kunt wel beschikbare aanvragen en meldingen inzien. Meer informatie over Mijn DNB vindt u onder Inzien formulieren.

Per 27 augustus 2020

Machtigingen

DLT-gebruikers kunnen nu andere DLT-gebruikers binnen of buiten de organisatie machtigen voor gestarte en ingediende formulieren. Meerdere personen kunnen op deze manier werken aan een formulier of het formulier inzien. Ook gerelateerde items van een formulier, zoals berichten, zijn beschikbaar voor de gemachtigde. De machtigingsfunctionaliteit is beschikbaar voor formulieren gestart vanaf 15 mei 2020. Meer informatie vindt u hier.

Formulieren inzien

Het is mogelijk om een formulier in het DLT in te zien zonder het op te slaan. De inzageoptie is beschikbaar na het inloggen met eHerkenning. Het is ook mogelijk om zonder eHerkenning in te loggen op het DLT om formulieren in te zien met een Mijn DNB-account.  

Nieuwe formulieren 

Per 15 april 2021

Aanvraag aanvangstoetsing uiteindelijk belanghebbende

Met dit formulier wordt een toetsing aangevraagd door de uiteindelijk belanghebbende (UBO: Ultimate beneficial owner) van een wisselinstelling, een trustkantoor met zetel in Nederland of een aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta dan wel een aanbieder van bewaarportemonnees (cryptodienstverlener).

Formulier voor het indienen van een bezwaarschrift

Met dit formulier dient u een bezwaarschrift in tegen een besluit van DNB.

Per 4 maart 2021

Formulier uitgaande notificaties

Betaalinstellingen, Elektronischgeldinstellingen en verzekeraars met zetel in Nederland kunnen met dit formulier de notificatieprocedure starten om actief te worden in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte.  

Per 22 januari 2021

Aanvraag goedkeuring of ontheffing van (gemengde) financiële moederholding

Met dit formulier vraagt u een goedkeuring of ontheffing van goedkeuring aan van (gemengde) financiële moederholding van een minder significante bankengroep door DNB (alleen in Engels beschikbaar)

Per 15 mei 2020 

Verzoek beëindiging toezicht

Een pensioenfonds dat al haar pensioenverplichtingen en de daarbij behorende bezittingen heeft overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder kan DNB met dit formulier verzoeken het toezicht op haar instelling te beëindigen.  

Recent gewijzigde formulieren

Per 7 mei 2021

Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning.

Er zijn leges van toepassing voor een toetsing van bestuurders van trustkantoren.

Aanvraag voor een functieverandering

Er zijn leges van toepassing voor een toetsing van bestuurders van trustkantoren.

Per 15 april 2021

Meldingsformulier herbenoeming

Het Meldingsformulier herbenoeming kan worden ingevuld door alle sectoren.

Per 4 maart 2021

Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning

Het is mogelijk om voorgenomen benoemingen bij een beleggingsholding in te dienen. 

Per 27 augustus 2020

Meldingsformulier uitbestedingen sleutelfunctiewerkzaamheden

Het is niet meer mogelijk om een melding in te dienen als de volgende gegevens niet in het (concept)contract met de dienstverlener staan: onderzoeksrecht voor de toezichthouder(s); auditrecht voor de instelling en de externe accountant.

Meldingsformulier uitbestedingen vermogensbeheer pensioenfondsen en ppi's 

Het is niet meer mogelijk om een melding in te dienen als de volgende gegevens niet in het (concept)contract met de dienstverlener staan: onderzoeksrecht voor de toezichthouder(s); auditrecht voor de instelling en de externe accountant.

Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning

Er wordt verzocht om de juiste voornamen en voorletters van de te toetsen persoon in het formulier op te nemen; dit is relevant voor de identificatie van de te toetsen persoon. 

Per 16 juli 2020

Aanvraag aanvangstoetsing verklaring van geen bezwaar

Het formulier bevat een aantal nieuwe vragen die betrekking hebben op de ervaring van de persoon/ rechtspersoon met het verwerven en besturen van deelnemingen in vennootschappen.

Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning

De inleiding is aangepast om te verduidelijken dat voor sommige toetsingen een ander formulier ingediend moet worden.