Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Download deze pagina

Sanctiemelding ter uitvoering van Artikel 3 Regeling Toezicht Sanctiewet 1977

Per 30 juni 2022

Met dit formulier kan een financiële instelling een melding doen als wordt geconstateerd dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een persoon of entiteit, als bedoeld in een sanctieregeling. 

Formulier Aanvraag voor een ontheffing of instemming voor beleggingsondernemingen

Per 21 maart 2022

DNB kan op verzoek in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van bepaalde artikelen in de Verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (EU) 2019/2033 (IFR) of de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook heeft u in bepaalde situaties instemming nodig van DNB. Met dit formulier vraagt u een ontheffing of instemming aan.

Formulier voor het indienen van een bezwaarschrift

Per 3 december 2021

Met dit formulier dient u een bezwaarschrift in tegen een besluit van DNB.

Formulier Aanvraag voor een ontheffing of instemming voor verzekeraars

Per 9 september 2021

DNB kan op verzoek geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van bepaalde artikelen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook heeft u in bepaalde situaties instemming nodig van DNB. Met dit formulier vraagt u een ontheffing of instemming aan.

Formulier Aanvraag aanvangstoetsing uiteindelijk belanghebbende

Per 15 april 2021

Met dit formulier wordt een toetsing aangevraagd door de uiteindelijk belanghebbende (UBO: Ultimate beneficial owner) van een wisselinstelling, een trustkantoor met zetel in Nederland of een aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta dan wel een aanbieder van bewaarportemonnees (cryptodienstverlener).

Formulier uitgaande notificaties

Per 4 maart 2021

Betaalinstellingen, Elektronischgeldinstellingen en verzekeraars met zetel in Nederland kunnen met dit formulier de notificatieprocedure starten om actief te worden in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte.