Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het samenstellen van de Nederlandse betalingsbalans en het Nederlandse externe vermogen. Hiertoe worden periodiek gegevens verzameld bij door DNB geselecteerde groepen rapporteurs. 

Deze rubriek is ontworpen om die rapporteurs te ondersteunen bij hun rapportage voor de betalingsbalans, het externe vermogen en voor rapportages ten behoeve van andere statistieken, waaronder de sectorrekeningen van het CBS.

 

Inloggen op e-Line Betalingsbalans kan iedere werkdag van 07:00 - 19:00 uur.

 

Met ingang van de rapportage over het 1e kwartaal 2022 voeren wij de Macro-Economische Statistiek Rapportage (MESRAP) in. Hierdoor wijzigt uw huidige (betalingsbalans)rapportage via e-Line BB aan DNB. U dient via het Digitaal Loket Rapportages (DLR) te gaan rapporteren met een nieuwe set formulieren. Dit is een grote wijziging en wij adviseren u om nu al te starten met de voorbereiding. Wilt u voor meerdere entiteiten rapporteren dan dient u eHerkenning ketenmachtiging aan te vragen bij uw provider. Hiermee kan een entiteit een andere entiteit machtigen om namens hen te rapporteren. De huidige vertegenwoordigersrol komt te vervallen. De aanvraag voor ketenmachtiging kan meerdere weken in beslag kan nemen. Dit bericht geldt niet voor beheerders van beleggingsinstellingen. Zij hoeven geen ketenmachtiging te hebben voor het insturen van rapportages voor beleggingsfondsen.

Ipad en tabellen