Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft een circulaire opgesteld met wijzigingen in de toelichting voor de Dra-rapportages. De wijzigingen zijn het gevolg van verduidelijkingen over de wijze waarop over bepaalde instrumenten of transacties moet worden gerapporteerd.
De circulaire is tevens op de statistiek-site geplaatst.

De wijzigingen beperken zich tot rapportage-instructies. De rapportageformulieren zijn niet aangepast. De toelichting zal worden aangepast.

In de circulaire is aangegeven dat de instructies ingaan per 2018. Wij willen u vriendelijk verzoeken om de wijzigingen toe te passen vanaf de maandrapportage over januari 2018, kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2018 en jaarrapportage over 2018.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder bij DNB.