Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft de wettelijke paragraaf in de toelichtingen op de rapportages van alle rapportageprofielen met ingang van 10 juni aangepast aan veranderde Europese regelgeving. Het betreft de rapportages voor de Nederlandse betalingsbalans, het Nederlandse externe vermogen en ten behoeve van andere statistieken, waaronder de sectorrekeningen van het CBS. DNB is uit hoofde van ECB Richtlijn ECB/2004/15 gehouden periodiek statistische gegevens aan de ECB te leveren. Voor zover van toepassing kunnen die gegevens tevens worden gebruikt voor doeleinden zoals omschreven in Verordening (EG) 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank, onder het in deze verordening geldende geheimhoudingsregime. Verordening (EG) nr. 2533/1998 is recentelijk aangepast met Verordening (EG) nr. 951/2009. Onder andere artikel 8, Bescherming en gebruik van door het ESCB verzamelde vertrouwelijke statistische gegevens, is gewijzigd. DNB heeft haar beleid omtrent het gebruik van statistische gegevens hierop aangepast.