Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft een circulaire opgesteld met wijzigingen van de toelichting voor de Dra-rapportages. De wijzigingen zijn het gevolg van veranderde statistische definities en van verduidelijkingen over de wijze waarop over bepaalde instrumenten of transacties moet worden gerapporteerd. De circulaire treft u aan onder Downloads.
 
De wijzigingen beperken zich tot rapportage-instructies. De rapportageformulieren zijn niet aangepast.
 
De wijzigingen c.q. verduidelijkingen van de rapportage-instructies dienen bij voorkeur in de rapportages te worden verwerkt over perioden vanaf 1 januari 2017. Niet alle wijzigingen hoeven gelijktijdig te worden ingevoerd. Voor sommige aanpassingen is wellicht meer tijd nodig. In dat geval dienen de rapportages uiterlijk over perioden vanaf 1 juli 2017 te worden aangepast.
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de wijzigingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder bij DNB.