Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Met ingang van gegevens over januari 2010 gelden voor rapporteurs vallend onder de rapportageprofielen BFI, BFS, BIC, BIV, NFV, OFI, OVH, PNM, PNK, VRM, VRK en ZVK de volgende rapportage-uitbreidingen: 

  • (meer) gegevens over valutatermijnaffaires en andere termijncontracten (subformulier D-OTV);
  • onderscheiding van twee nieuwe tegenpartijsectoren, te weten Special Purpose Vehicles (SPV) en Beleggingsinstellingen (BLI), die uit de sector Overige Financiële Instellingen (OFI) worden gelicht (deze nadere uitsplitsing is niet van toepassing voor effectengegevens die met ISIN-codes worden gerapporteerd).

Voor invulinstructies wordt verwezen naar de eerder toegestuurde informatie hierover en naar de aangepaste toelichtingen op deze website.