Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft de definitieve specificaties voor de DRA-rapportage met het profiel OFK op de website beschikbaar gesteld. Dit betreft: 
-    het bestand met XML-specificaties met de naam ‘XML-specificaties voor de DRA-rapportage vanaf januari 2020’ (te vinden onder Algemene gebruiksdocumentatie > Downloads > XML-specificaties);
-    de formulierenset in PDF-formaat (te vinden onder Rapportageprofiel OFK > Downloads > Huidig rapportagekader);
-    de toelichting bij de rapportage voor profiel OFK (te vinden onder Rapportageprofiel OFK > Downloads > Huidig rapportagekader).
 
Inhoudelijke aanpassingen, naast enkele meer tekstuele/redactionele wijzigingen, ten opzichte van de concept-specificaties zijn:
-    de inzendtermijn is verruimd van uiterlijk 15 werkdagen naar uiterlijk 30 kalenderdagen na afloop van het verslagkwartaal;
-    de regel Deelnemingen kleiner dan 10% op subformulier PD-C en AD-C is komen te vervallen.
    
Voor deze rapportage zal een voorlichtingsbijeenkomst bij DNB worden georganiseerd op woensdag 20 en maandag 25 november 2019 om 14.00 uur (keuzemogelijkheid tussen één van beide middagen). Uitnodigingen hiervoor zullen worden verstuurd aan de contactpersonen die bij de registerinformatie zijn opgegeven.