Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De maand-, kwartaal- en jaarrapportages dienen tijdig in het bezit te zijn van DNB.

  • De maandrapportages moeten uiterlijk de 15e werkdag na afloop van de kalendermaand in het bezit zijn van DNB.
  • De kwartaalrapportages onder de profielen PNM en PNK moeten uiterlijk de 30e werkdag na afloop van het kalenderkwartaal in het bezit zijn van DNB.
    Voor de kwartaalrapportages onder de profielen VRM en VRK geldt een uiterste inzenddatum van 35 kalenderdagen na afloop van het kalenderkwartaal.
    De kwartaalrapportages, die horen bij de profielen BIC, BIV en BIB, moeten uiterlijk de 15e werkdag na afloop van het kalenderkwartaal in het bezit zijn van DNB en voor de kwartaalrapportages onder het profiel OFK geldt een uiterste inzenddatum van 30 kalenderdagen na afloop van het kalenderkwartaal.
  • Jaarrapportages dienen uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het betreffende boekjaar te worden gerapporteerd. Uitzondering zijn de jaarrapportages die horen bij de profielen BIB: deze moet uiterlijk binnen 30 werkdagen na afloop van het kalenderjaar worden gerapporteerd.

NB: De rapportageverplichtingen zijn uiterlijk de 3e werkdag na het verstrijken van de verslagperiode beschikbaar

Inzendkalender jaarrapportages 2020, alle profielen behalve BIB

Jaar 2020 Uiterste inzenddatum
Jaarrapportage 2020 03 mei 2021

Inzendkalender maandrapportages 2021

Maand 2021 Uiterste inzenddatum (15e werkdag)
januari 2021 19 februari 2021
februari 2021 19 maart 2021
maart 2021 23 april 2021
april 2021 25 mei 2021
mei 2021 21 juni 2021
juni 2021 21 juli 2021
juli 2021 20 augustus 2021
augustus 2021 21 september 2021
september 2021 21 oktober 2021
oktober 2021 19 november 2021
november 2021 21 december 2021
december 2021 21 januari 2022

Inzendkalender kwartaalrapportages 2021, profielen PNM en PNK

Kwartaal 2021 Uiterste inzenddatum (30e werkdag)
1e kwartaal 2021 18 mei 2021
2e kwartaal 2021 11 augustus 2021
3e kwartaal 2021 11 november 2021
4e kwartaal 2021 11 februari 2022

Inzendkalender kwartaalrapportages 2021, profielen BIC, BIV en BIB

Kwartaal 2021 Uiterste inzenddatum (15e werkdag)
1e kwartaal 2021 23 april 2021
2e kwartaal 2021 21 juli 2021
3e kwartaal 2021 21 oktober 2021
4e kwartaal 2021 21 januari 2022

Inzendkalender kwartaalrapportages 2021, profiel OFK

Kwartaal 2021 Uiterste inzenddatum (30e kalenderdag)
1e kwartaal 2021 30 april 2021
2e kwartaal 2021 30 juli 2021
3e kwartaal 2021 1 november 2021
4e kwartaal 2021 31 januari 2022

Inzendkalender kwartaalrapportages 2021, profielen VRM en VRK

Kwartaal 2021 Uiterste inzenddatum (35e kalenderdag)
1e kwartaal 2021 5 mei 2021
2e kwartaal 2021 4 augustus 2021
3e kwartaal 2021 4 november 2021
4e kwartaal 2021 4 februari 2022

Inzendkalender jaarrapportages 2021, alle profielen behalve BIB

Jaar 2021 Uiterste inzenddatum
Jaarrapportage 2021 02 mei 2022

Inzendkalender jaarrapportages 2021, profiel BIB

Jaar 2021 Uiterste inzenddatum
Jaarrapportage 2021 11 februari 2022