Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Facts & Figures 1

Om bij te dragen aan een duurzame economie, verduurzamen we onze beleggingen. Doel was dat de door onszelf beheerde portefeuille groene obligaties in 2021 een omvang van € 400 miljoen bereikte. Dit doel hebben we gehaald. Inmiddels bestaat circa 10% van onze intern beheerde reserves uit groene obligaties. Deze worden onder andere gebruikt voor projecten op het gebied van duurzame energie en verduurzaming van transport.

Facts & Figures 3

Banken stort elk jaar geld in het Depositogarantiefonds. Vanuit dit fonds krijgen rekeninghouders hun geld tot 100.000 euro terugbetaald wanneer hun bank omvalt. Het bereikte in 2021 een omvang van 3 miljard euro.

Facts & Figures 4

Zo’n 85 procent van de pensioenfondsen is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel, zo blijkt uit een DNB-enquête onder 161 pensioenfondsen. De overgang naar het nieuwe stelsel is volgens de conceptwetgeving per 2023 mogelijk en moet uiterlijk op 1 januari 2027 zijn afgerond.

Facts & Figures 6

We willen dat in 2023 40% van onze managers vrouw is. Daarom hebben we coaching- en mentoringprogramma’s om de interne doorstroom van vrouwen naar managementposities te stimuleren. Eind 2021 was het percentage vrouwen op managementposities 36,1%.

Facts & Figures 7

Onze Publieksvoorlichting kreeg vorig jaar telefoontjes en e-mails over uiteenlopende onderwerpen. Van het omwisselen van beschadigde bankbiljetten en de Nederlandse Depositogarantie tot de beschikbaarheid van contant geld en ons advies de eigen woning naar box 3 te verplaatsen.

Facts & Figures 8

2021 sloten we af met 20.185 volgers op Twitter en 48.404 volgers op LinkedIn. Dat waren er respectievelijk 759 en 4600 meer dan een jaar eerder.

Facts & Figures 9

Nederlandse huishoudens spaarden in 2021 nog steeds flink. Hun totale tegoed op betaal- en spaarrekeningen nam in 2021 met €38,2 miljard toe tot €528,6 miljard. Toch is deze toename kleiner dan in 2020, het jaar dat de coronapandemie begon. Niet alleen de lage rente en stijgende aandelenkoersen remden de inleg van geld op bankrekeningen, door de versoepeling van de contactbeperkende maatregelen in de loop van 2021 gingen huishoudens ook weer meer consumeren.

Facts & Figures 10

Het gebruik van contant geld blijft dalen. In 2019 werd nog 32% van alle betalingen aan de kassa in cash gedaan, vorig jaar was dat 20%. Vanwege deze ontwikkeling werkt DNB met stakeholders aan een convenant om ervan verzekerd te blijven dat contant geld goed beschikbaar blijft.

Facts & Figures 11

Het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in de financiële sector is het afgelopen jaar zo goed als immuun geweest voor de coronacrisis. Bijna 70% van de ondervraagden heeft er overwegend tot volledig vertrouwen in dat banken in Nederland het aan hen toevertrouwde geld te allen tijde kunnen terugbetalen. Het vertrouwen dat verzekeraars hun contractuele verplichtingen nakomen ligt op hetzelfde niveau. Het vertrouwen dat pensioenfondsen hun toezeggingen aan pensioengerechtigden kunnen nakomen, ligt iets lager maar wel hoger dan vorig jaar.