Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Hanan Laghmouchi van de NVB en Roos Habets van DNB

Veel Nederlanders weten niet dat het geld op hun bankrekening automatisch is beschermd. De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en banken werkten samen om daar verandering in te brengen. Een interview met Hanan Laghmouchi, teamleider communicatie bij de NVB, en Roos Habets, beleidsmedewerker bij DNB.

In Nederland hebben we een systeem dat ervoor zorgt dat je je geld terugkrijgt als je bank omvalt: de Nederlandse Depositogarantie. Dit werd versterkt na de financiële crisis: de wettelijke uitkeringstermijn ging omlaag naar tien werkdagen, de dekking werd uitgebreid tot 100.000 euro per persoon per bank en er kwam een fonds waarin banken jaarlijks 400-500 miljoen euro storten. Alleen: veel Nederlanders weten helemaal niet dat de Depositogarantie bestaat, bleek uit een meting die DNB – de uitvoerder van het stelsel – een paar jaar terug liet uitvoeren. “54% was ermee bekend. Dat percentage wilden we verhogen om de preventieve werking  te vergroten. Hoe meer mensen ervan weten, hoe groter het vertrouwen in het financiële stelsel en hoe kleiner de kans op een bankrun”, legt Roos uit.

Kritische blik

DNB vroeg de NVB of die samen publieksvoorlichting wilde ontwikkelen. Roos: “Als DNB zijn we onafhankelijk, maar we zoeken ook waar mogelijk de samenwerking met de sector op. Die blik van buiten geeft waardevolle inzichten. Bovendien zijn banken gewend om in allerlei campagnes met hun klanten te communiceren. En we wilden dat de informatie over Depositogarantie eenduidiger werd.”

“Als DNB zijn we onafhankelijk, maar waar mogelijk zoeken we de samenwerking met de sector op”

Hanan Laghmouchi van de NVB en Roos Habets van DNB
Roos Habets beleidsmedewerker, DNB

Zo begon wat Hanan omschrijft als een “unieke samenwerking”. Er werd een expertgroep in het leven geroepen met communicatieprofessionals en juristen van banken. De kritische blik waar DNB om vroeg, kreeg zij ook. Hanan: “We wilden heel duidelijk hebben: welk vraagstuk lossen we op voor wie? Ook wilde de NVB voorkomen dat de voorlichting een averechts effect zou hebben. Bij het publiek zou immers onterecht de indruk kunnen ontstaan dat de stabiliteit van een bank of het financiële stelsel als geheel in het geding zou zijn. We hebben constructieve gesprekken gevoerd om tot een gedegen strategie te komen waar iedereen zich in kon vinden.”

Hanan Laghmouchi van de NVB en Roos Habets van DNB

Hanan Laghmouchi van de NVB en Roos Habets van DNB.

Ook 1 cent is beschermd

Werd aanvankelijk gedacht aan een grootschalige campagne, gaandeweg besloten de partijen zich te richten op twee specifieke doelgroepen: jongeren en lager opgeleide vrouwen. “De bekendheid met de Depositogarantie was onder deze groepen het laagst”, vertelt Roos. Ook belangrijk waren testen onder klantpanels. Hanan: “Jongeren zeiden: ik heb echt geen ton op mijn bankrekening. Daarom besloten we te benadrukken dat de Depositogarantie bedragen vanaf 1 cent beschermt.”

In 2021 ging de publieksvoorlichting van start. Die bestond uit video’s op social media als Instagram en Pinterest en streamingdiensten als RTL XL. Ook kwam er een speciale website met onder andere veelgestelde vragen. Centrale slogan: Nederlandse Depositogarantie. Beschermt uw geld op de bank. Verder werden toegankelijke standaardteksten ontwikkeld die banken kunnen gebruiken op hun website. 

Even wennen

De voorlichting, die een permanent karakter krijgt, heeft nu al resultaat. Het percentage Nederlanders dat de Depositogarantie kent, is gestegen van 54% naar 60%, zo blijkt uit een peiling van begin 2022. Onder jongeren was een stijging te zien van 41% naar 53%. Roos: “Doel is dat in 2024 70% van de Nederlanders bekend is met de Depositogarantie, de hoogte van de dekking en de uitkeringstermijn. We zijn dus nog niet klaar, maar over deze resultaten mogen we tevreden zijn.”

“Ik heb DNB ervaren als open, ook voor kritische geluiden”

Hanan Laghmouchi van de NVB en Roos Habets van DNB
Hanan Laghmouchi teamleider communicatie, NVB

En hoe beide partijen terugkijken op het project? “Het was een prettige samenwerking waarin we elkaar scherp hebben gehouden”, zegt Roos. Hanan: “In het begin was het wennen. Normaal legt DNB als toezichthouder beleidsregels op aan banken, nu zochten ze actief de samenwerking op. Maar al snel raakten we goed op elkaar ingespeeld. Ik heb DNB ervaren als open, ook voor kritische geluiden. Dat heeft gezorgd voor een goede samenwerking en een eindresultaat waar iedereen achterstaat.”