Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

18 december 2019 Toezicht

DNB publiceert de herziene Leidraad "Wwft Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document op onderdelen gewijzigd.

In de Leidraad Wwft en Sw legt DNB uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft en de Sw. De Leidraad Wwft en Sw vervangt de versie van april 2015, die geheel komt te vervallen. De belangrijkste aanleiding voor de herziening van de Leidraad Wwft en Sw is de wetswijzing van de Wwft van 25 juli 2018. De leidraad na consultatie is hier te raadplegen.

Naast de Leidraad Wwft en Sw publiceert DNB een feedback statement. In dit feedback statement wordt toegelicht hoe DNB is omgegaan met de ontvangen reacties. Voor contact over de inhoud van het feedback statement kunt u zich richten tot Nathan Oostindjer, n.l.oostindjer@dnb.nl.

Vervolgstappen

In de komende periode wordt de Leidraad Wwft en Sw omgezet naar de huisstijl van DNB. Daarnaast zullen de gerelateerde pagina’s op Open Boek Toezicht worden aangepast. De volgende herziening van de Leidraad staat gepland voor de eerste helft van 2020 in navolging van de aanstaande aanpassing van de Wwft.

Feedback Statement Consultatie Leidraad Wwft en Sw 2019

47KB XLSX
Download

Leidraad Wwft en Sw

930KB PDF
Download

Sector(en)

  • Banken
  • Betaalinstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars
  • Wisselinstellingen