Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

22 december 2021 Toezicht
Toorop ingang

DNB besteedt bij beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen in 2022 aandacht aan de (beheersing van) liquiditeit, de kwaliteit van de invulling van de nieuwe rapportagestemplates en de bedrijfsmodellen van vermogensbeheerders.

DNB formuleert jaarlijks algemene aandachtspunten voor het toezicht op de verschillende sectoren. Daarnaast worden ook enkele aandachtspunten voor het specifieke toezicht op de beleggingsondernemingen en de beleggingsinstellingen in Nederland geformuleerd. In 2022 besteedt DNB bij beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen in ieder geval extra aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • De liquiditeitseis die van toepassing is, inclusief de beheersing van liquiditeitsrisico’s.
  • De kwaliteit van de data die wordt gerapporteerd op grond van de nieuwe rapportagetemplates die gelden vanaf het derde kwartaal van 2021 (onder andere in verband met de implementatie van de IFR en de IFD).
  • De bedrijfsmodellen van vermogensbeheerders.

In de Toezichtkalender, die toegankelijk is via het Digitaal Loket Toezicht (DLT), wordt bekendgemaakt of uw onderneming betrokken is bij specifieke onderzoeken of uitvragen in dit kader.

Sector(en)

  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen