Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

10 oktober 2012 Toezicht
DNB Toorop aan het water
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 september 2012 een bestuurlijke boete van EUR 200.000,- opgelegd aan Zeuven Meeren Hotelfonds B.V. (hierna: Hotelfonds), gevestigd te Den Haag,  vanwege het zonder vergunning van DNB uitoefenen van het bedrijf van bank.
Overtreding 
DNB heeft vastgesteld dat Hotelfonds in ieder geval vanaf 29 oktober 2010 tot en met 6 juni 2011 door middel van de uitgifte van obligaties opvorderbare gelden heeft aangetrokken buiten besloten kring en van andere dan professionele marktpartijen. Vervolgens zijn die gelden over de periode van 30 december 2010 tot en met 8 juni 2011 voor eigen rekening van Hotelfonds uitgezet naar een vastgoed-c.v. die in die periode niet tot hetzelfde concern behoorde als Hotelfonds. Hotelfonds is niet in het bezit en is ook niet in het bezit geweest van een door DNB verstrekte vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank.

Gelet hierop stelt DNB vast dat Hotelfonds in de periode van 30 december 2010 tot en met heden artikel 2:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden. 
 
Boetehoogte
Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 2.000.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete dient DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de feiten en de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Hotelfonds.
 
  
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 200.000,- aan Zeuven Meeren Hotelfonds B.V.

1MB PDF
Download