Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete voor Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 december 2023 een bestuurlijke boete van € 49.140,- opgelegd aan Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. (Allianz PPI). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat Allianz PPI de wettelijke verplichte jaarstaten, voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant (accountantsverklaring) over het jaar 2022 niet tijdig aan DNB heeft verstrekt.

Gepubliceerd: 13 februari 2024

Toorop ingang

Overtreding

Allianz PPI heeft haar wettelijke verplichte jaarstaten met accountantsverklaring over het jaar 2022 niet tijdig aan DNB verstrekt. De jaarstaten met accountantsverklaring hadden uiterlijk op 31 mei 2023 aan DNB verstrekt moeten zijn, maar zijn door Allianz PPI pas op 9 juni 2023 ingediend. Daarmee heeft Allianz PPI de Wet op het financieel toezicht overtreden. Bij besluit van 13 december 2023 heeft DNB hiervoor – in lijn met het handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages – aan Allianz PPI een boete van € 49.140,- opgelegd.

Recidive

DNB heeft reeds eerder, namelijk op 11 juli 2023, aan Allianz PPI een bestuurlijke boete opgelegd wegens niet tijdig rapporteren. Hierdoor is het boetebedrag verhoogd.

Bezwaar

Allianz PPI heeft geen bezwaar tegen de boete ingediend. Hierdoor is het boetebesluit onherroepelijk geworden.

Lees hieronder het volledige boetebesluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Tabel Boete voor Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Allianz PPI

200KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Allianz PPI

Ontdek gerelateerde artikelen