Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanlevering van de jaarrekening inclusief bijbehorende stukken

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 mei 2021

Een rekening met een rekenmachine

Volgens de Wet op het financieel toezicht moeten betaal- en elektronischgeldinstellingen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dus voor het boekjaar 2020 uiterlijk op 30 juni 2021, het volgende aanleveren: de jaarrekening, het bestuursverslag en de gegevens bedoeld in de artikelen 361, 391 en 392 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast verzoekt DNB betaal- en elektronischgeldinstellingen – indien van toepassing – ook het accountantsverslag en de managementletter van de externe accountant op te sturen. DNB maakt hiervan gebruik voor het toezicht en kan daarmee beter inzicht verkrijgen in de beheerste en integere bedrijfsvoering van de onderneming.

De gegevens kunnen aangeleverd worden via de organisatiegegevens binnen het Digitaal Loket Toezicht (DLT) van DNB. 

Ontdek gerelateerde artikelen