Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beoordeling herstelplannen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 augustus 2021

Reparatie met hamer en spijker

Uit de beoordeling van de herstelplannen die 160 pensioenfondsen op 1 april moesten indienen bij DNB, blijkt dat de meeste pensioenfondsen uit het tekort komen met het rendement dat ze verwachten te halen in de komende jaren.

Voor één fonds gold dat het naar verwachting niet voldoende herstelt, dit fonds heeft daarom een korting moeten doorvoeren. Voor de herstelplannen gold ook dit jaar een vrijstellingsregeling, fondsen met een dekkingsgraad hoger dan 90% mochten kiezen voor een verlengde hersteltermijn van 12 jaar in plaats van 10 jaar. 33 fondsen hebben van deze vrijstellingsregeling gebruik gemaakt.

De meeste pensioenfondsen gaan in hun herstelplannen uit van het rendement waarmee maximaal gerekend mag worden. De stijging van de dekkingsgraad door overrendement in de herstelplannen is daardoor ruim 40%-punten in de komende 10 jaar. Daar staat tegenover dat de dekkingsgraad daalt doordat pensioenfondsen naar verwachting indexatie zullen verlenen (vanaf dekkingsgraden boven 110%) wat 8%-punten aan dekkingsgraad kost. Daarnaast draagt de premiestelling niet bij aan het herstel, hierdoor levert een gemiddeld pensioenfonds de komende 10 jaar 11%-punten aan dekkingsgraad in.