Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kort nieuws betalingsverkeer

Nieuwsbericht betalingsverkeer

Gepubliceerd: 25 juli 2022

Oekraïens geld

Hierin aandacht voor: DNB blijft aandacht houden voor de gevolgen van de-risking; McKinsey doet onderzoek naar de kosten en baten van het betalingsverkeer; update over omwisselfaciliteiten Oekraïense hryvnia naar Euro; DNB Business Continuity & Crisismanagement Seminar.

DNB blijft aandacht houden voor de gevolgen van de-risking 

De-risking houdt in dat banken er soms toe overgaan om de dienstverlening aan klanten te beperken of te stoppen. Of nieuwe klanten bij voorbaat te weigeren. Dit omdat zij deze klanten in verband brengen met hogere terrorismefinanciering- of witwasrisico’s. Soms is dit terecht, soms niet. Het kantelpunt tussen terechte en onterechte de-risking blijft lastig te vinden. Sommige klanten ervaren een onterechte stopzetting of beperking door hun bank. Andere klanten krijgen moeilijker een betaalrekening. DNB blijft zich continue inzetten voor vertrouwen en een toegankelijk betalingsverkeer. DNB, NVB, MinFin en de belangenorganisaties blijven zowel bilateraal als in gezamenlijkheid in gesprek. Dit om tot een gedeeld beeld en een gedeeld standpunt te komen over de juiste balans. 

McKinsey voert in 2022 een onderzoek uit naar de kosten en baten van het betalingsverkeer voor de banken 

De studie, in opdracht van Betaalvereniging Nederland (BVN), biedt inzicht in de houdbaarheid van, en eventuele knelpunten in, de bekostiging van het retailbetalingsverkeer. DNB is betrokken bij de vaststelling van de methodologie en taxonomie, bewaart de individuele-bankdata,  neemt kennis van de geaggregeerde uitkomsten en is betrokken bij een besluit over publiciteit.  Het onderzoek bevindt zich in een vergevorderd stadium.  Naar verwachting zal  McKinsey deze zomer het onderzoek afronden en zal BVN naar verwachting eind september met het rapport naar buiten komen.  

Verwisseling Oekraïense grivna’s 

Door de oorlog zijn inwoners van Oekraïne gevlucht naar lidstaten van de EU, waaronder Nederland. Sommigen hebben daarbij contant geld meegenomen in de eigen valuta, de Oekraïense grivna/hryvnia (UAH). Deze valuta werd niet door de commerciële wisselbureau’s in de EU geaccepteerd, of alleen tegen hele hoge kosten. Naar aanleiding van dat probleem heeft de Europese Raad een aanbeveling gedaan aan de lidstaten, om een regeling op te zetten waardoor grivna’s door vluchtelingen gewisseld zouden kunnen worden.  

In Nederland is sinds 15 juni jl. zo’n regeling van kracht. Oekraïners kunnen op grond daarvan éénmalig een bedrag tot en met UAH 10.000 omwisselen tegen euro’s bij een vestiging van GWK Travelex (ongeveer EUR 300). GWK Travelex past hierbij een wisselkoers toe die wordt vastgesteld door de Oekraïense centrale bank, de NBU. DNB, het ministerie van Financiën en GWK Travelex zijn overeengekomen dat DNB de biljetten namens de Staat zal opkopen van GWK Travelex tegen diezelfde wisselkoers. DNB zal de biljetten in bewaring nemen en doorverkopen aan de NBU, tegen weer dezelfde koers. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid

DNB Business Continuity & Crisismanagement Seminar 

Op woensdag 22 juni vond het DNB Business Continuity & Crisismanagement Seminar plaats. Nadat dit jaarlijkse seminar in 2020 vanwege COVID-19 virtueel plaatsvond, en de editie van november 2021 vanwege de verscherpte coronamaatregelen moest worden verzet, kwam voor deze editie weer iedereen fysiek bij elkaar.  

Na een welkom door Inge van Dijk deelden sprekers van KLM, Amsterdam Airport Schiphol, Ministerie van Financiën, NCTV, ABN Amro Bank, NCSC, Triodosbank, Worldline en EuroCCP informatie en de geleerde lessen over crisismanagement organisatie en aanpak, digitale weerbaarheid, EU wet – en regelgeving en voorbereiding op langdurige disruptie. Er werd veel nuttige informatie gedeeld via presentaties, en deelnemers werden geprikkeld om alert te blijven op onverwachte ontwikkelingen zoals we die hebben gehad met COVID-19 en de oorlog in Oekraïne. 

Dat het fysiek laten plaatsvinden van dit evenement een goed besluit was werd heel duidelijk op de dag zelf. Een belangrijk element van dit seminar is de netwerkfunctie. Met name het kunnen ontmoeten van vakgenoten en het delen van ervaringen buiten de lezingen om is erg waardevol.  De circa 125 deelnemers uit een groot aantal verschillende financiële instellingen hebben actief deelgenomen aan het programma en de tijd hieromheen. Iedereen gaf aan enorm te hebben uitgekeken naar dit evenement en de mogelijkheid om elkaar weer te zien en bij te praten. 

Ontdek gerelateerde artikelen