Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB in 2018 voor Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 13 december 2018

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aan Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V. (VB&S) een bestuurlijke boete van EUR 9.500,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat VB&S de rapportage over het eerste halfjaar van 2017 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

VB&S heeft niet binnen de voorgeschreven termijn de kwartaalrapportage aan DNB verstrekt. De rapportage is niet uiterlijk op 31 juli 2017 ingediend, maar op 4 september 2017. Hiermee heeft VB&S artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. DNB heeft hiervoor op 15 februari 2018 een boete opgelegd. Het hiertegen door VB&S gemaakte bezwaar is door DNB niet-ontvankelijk verklaard. VB&S heeft tegen deze beslissing op bezwaar geen beroep ingesteld.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 3:72, eerste lid, Wft bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB onder meer rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van VB&S.

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boete

15 februari 2018

 

Bezwaar ingesteld

30 maart 2018

 

Beslissing op bezwaar

25 april 2018

niet-ontvankelijk verklaard

Beroep ingesteld

n.v.t.

 

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Van Boom & Slettenhaar B.V.

187KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Van Boom & Slettenhaar B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen