Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

CORONA - DNB start notificatieproces EBA Guidelines on payment moratoria

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 14 mei 2020

Op 2 april 2020 publiceerde de EBA Richtsnoeren over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis. Deze richtsnoeren verduidelijken de voorwaarden waaraan private moratoria dienen te voldoen om als algemene moratoria te worden erkend. Deze erkenning kan voorkomen dat banken leningen binnen het bereik van een moratorium moeten classificeren als respijtblootstellingen dan wel niet-presterende blootstellingen in verband met een gedwongen herstructurering.

Voor de uitvoering van de richtsnoeren voorzien deze in een notificatieplicht van instellingen aan de nationale bevoegde autoriteit. Dit betekent dat wanneer een Nederlandse bank een moratorium in aanmerking wil laten komen voor erkenning als algemeen moratorium, DNB hierover dient te worden genotificeerd. Dit betreft zowel ‘minder significante instellingen’ die onder direct toezicht van DNB staan als ‘significante instellingen’ die onder direct toezicht van de ECB staan.

Voor deze notificatie worden banken verzocht het notificatietemplate te gebruiken en volledig ingevuld aan notifications@dnb.nl te sturen. In verband met de beperkte periode dat de EBA richtsnoeren van toepassing zijn, verzoekt DNB om een zo spoedig mogelijke notificatie. Banken die een moratorium reeds publiek hebben gecommuniceerd worden gevraagd uiterlijk 29 mei 2020 te notificeren. Banken die nieuwe moratoria plannen, dienen uiterlijk 5 werkdagen na publicatie een notificatie in te sturen.

DNB Notification Template Payment Moratoria

Versie 1 -

DNB Notification Template Payment Moratoria

159KB XLSX
Download DNB Notification Template Payment Moratoria

Ontdek gerelateerde artikelen