Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) consulteren de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 (Rbb 2021).

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 15 april 2021

Het gebouw Toorop aan de voorkant

Deze nieuwe regeling van de AFM en DNB vervangt de Rbb 2017 van DNB.

Nieuw prudentieel kader en nieuwe beloningsnormen voor beleggingsondernemingen

Op 26 juni 2021 dient de IFD in nationale wet- en regelgeving te zijn geïmplementeerd. De IFD en de Verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (IFR) vervangen voor de meeste beleggingsondernemingen de prudentiële eisen uit de verordening kapitaalvereisten (CRR) en de richtlijn kapitaalvereisten (CRD). In de IFD zijn ook beloningsregels opgenomen voor deze beleggingsondernemingen. Deze beloningsregels zijn voor een deel in de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen opgenomen en voor een deel in de voorliggende Rbb 2021.

In de Rbb 2021 zijn in bijlage A de beloningsregels opgenomen voor banken en beleggingsondernemingen die onder de reikwijdte van de CRR (blijven) vallen. In bijlage B staan de beloningsnormen voor beleggingsonderneming die onder de reikwijdte van de IFD/IFR vallen en in bijlage C die voor premiepensioeninstellingen.

Bijlage A van de Rbb 2021 bevat de beloningsregels voor banken en beleggingsondernemingen die onder het toepassingsgebied van de CRR vallen of zullen blijven vallen. Bijlage B bevat de beloningsregels voor beleggingsondernemingen die onder het toepassingsgebied van de IFD/IFR vallen en bijlage C bevat de beloningsregels voor premiepensioeninstellingen. Bijlage A bevat enkele tekstuele aanpassingen en correcties om beter aan te sluiten bij de formulering van de CRD. Verder is de bepaling over staatsteun die bij de herziening van de Rbb 2017 is geschrapt, deels weer opgenomen in bijlage A. De reden hiervoor is dat een deel van deze bepaling weliswaar is geïmplementeerd in de Wft, maar dat deze ook enkele regels bevat die een aanvulling zijn op de Wft. Bijlage C is niet inhoudelijk gewijzigd.

De wijzigingen in de Rbb 2021 ten opzichte van de Rbb 2017 zien hoofdzakelijk op de implementatie van IFD in artikel 3 en bijlage B.

U vindt op deze consultatiepagina de concepttekst inclusief de concept toelichting voor de Rbb 2021.

Reageren op de consultatie tot en met 14 mei 2021

Belangstellenden werden uitgenodigd te reageren op de consultatie van de nieuwe Rbb 2021 van 15 april tot en met 14 mei 2021. De consultatieperiode door de AFM en DNB is nu afgelopen.

Consultatieversie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021

220KB PDF
Download Consultatieversie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021

Ontdek gerelateerde artikelen