Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 10.000,- aan Stichting Pensioenfonds Bavaria

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 16 maart 2017

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 8 maart 2017 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan Stichting Pensioenfonds Bavaria vanwege het overtreden van artikel 138 Pensioenwet (Pw) in samenhang met artikel 16, vierde lid van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (Besluit FTK).

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Stichting Pensioenfonds Bavaria op 30 juli 2014 haar renteafdekkingsbeleid doelbewust heeft gewijzigd, als gevolg waarvan haar risicoprofiel is vergroot. Hiermee heeft het pensioenfonds artikel 138 Pw in samenhang met artikel 16, vierde lid van het Besluit FTK overtreden, aangezien op 30 juli 2014 Stichting Pensioenfonds Bavaria in een situatie van een reservetekort verkeerde en een herstelplan van kracht was. Onder die omstandigheden is het een pensioenfonds niet toegestaan het risicoprofiel doelbewust te vergroten.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 138 Pw en artikel 16, vierde lid, van het Besluit FTK bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van de boete dient DNB rekening te houden met de ernst en de duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de draagkracht van het pensioenfonds en overige (bijzondere) omstandigheden van het geval. DNB heeft vanwege de draagkracht van het fonds de boete gematigd tot EUR 10.000,-.

Lees hier het volledige boetebesluit.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boete

8 maart 2017

 

Bezwaar ingesteld

 

 

Beslissing op bezwaar

 

 

Beroep ingesteld

 

 

Uitkomst beroep

 

 

Hoger beroep ingesteld

 

 

Uitkomst hoger beroep

 

 

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Stichting Bavaria

384KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Stichting Bavaria

Ontdek gerelateerde artikelen