Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt bestuurlijke boete op aan Stichting Florijn Pensioenfonds van EUR 13.750,-.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 29 december 2014

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 17 december 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 13.750,- aan Stichting Florijn Pensioenfonds, gevestigd te Schiedam, vanwege het overtreden van artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Stichting Florijn Pensioenfonds artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden doordat de door een accountant gewaarmerkte staten en de bijbehorende accountantsverklaring en de bestuursverklaring en de verklaring van de actuaris  over het boekjaar 2013 niet tijdig bij DNB zijn ingediend.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden van het onderhavige geval en de draagkracht van Stichting Florijn Pensioenfonds.

Lees hier de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Ontdek gerelateerde artikelen