Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete van EUR 200.000,- op aan ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. wegens overtreding van artikel 2:11, eerste lid, van de Wft

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 11 september 2014

DNB Toorop aan het water

Aangepast op 24 december 2014, 6 augustus 2015, 18 november 2015 en 16 maart 2017.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 maart 2014 een bestuurlijke boete van EUR 200.000,- opgelegd aan ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. (ECC Southeast), gevestigd te Eindhoven, vanwege het zonder vergunning van DNB uitoefenen van het bedrijf van bank.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat ECC Southeast in ieder geval vanaf 16 juni 2011 door middel van uitgifte van obligaties opvorderbare gelden heeft aangetrokken buiten de besloten kring en van andere dan professionele marktpartijen. De aangetrokken gelden zijn voor eigen rekening van ECC Southeast uitgezet naar de entiteit ECC Chiang Mai voor de financiering van een vastgoedproject.

ECC Southeast is niet in het bezit geweest van een door DNB verstrekte vergunning voor het uitoefenen voor het bedrijf van bank en zij was evenmin uitgezonderd van de vergunningplicht. Als gevolg hiervan stelt DNB vast dat ECC Southeast in de periode van in ieder geval 16 juni 2011 tot 16 februari 2013 artikel 2:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 2.000.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete dient DNB in haar overwegingen rekening te houden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van ECC Southeast.

Lees hieronder het volledige boetebesluit.

Het besluit van DNB kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.De bezwaren van ECC Southeast zijn bij beslissing op bezwaar van 22 oktober 2014 ongegrond verklaard. Op 29 oktober 2014 heeft ECC Southeast beroep ingesteld tegen het publicatiebesluit.

Op 24 juli 2015 heeft de rechtbank Rotterdam het beroep ongegrond verklaard.
Op 4 september 2015 heeft ECC Southeast hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
Op 1 december 2016 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven het door ECC Southeast ingestelde hoger beroep ongegrond verklaard en het door DNB ingestelde incidenteel hoger beroep gegrond verklaard. Het besluit is hiermee onherroepelijk geworden.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 020 1068 (gratis).

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V.

714KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen