Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 10.000,- aan de beleggingsonderneming Waerdeveldt B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 27 mei 2016

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 12 oktober 2015 een bestuurlijke boete ad EUR 10.000,- opgelegd aan Waerdeveldt B.V. (hierna: Waerdeveldt) vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding
DNB heeft vastgesteld dat Waerdeveldt artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden, doordat Waerdeveldt de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2015 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn bij DNB heeft ingediend.
Waerdeveldt diende de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2015 uiterlijk op 11 augustus 2015 aan DNB te verstrekken. Waerdeveldt heeft de voornoemde rapportage op 18 augustus 2015 aan DNB verstrekt. Waerdeveldt heeft hierdoor de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2015 niet binnen de termijnen, zoals genoemd in bijlage 6 bij artikel 2:2 van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft, aan DNB verstrekt. Bovendien heeft Waerdeveldt reeds eerder een wettelijk vereiste rapportage niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn bij DNB ingediend.

Boetehoogte
Het basisbedrag voor overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Waerdeveldt.

Waerdeveldt heeft op 7 november 2015 tegen het besluit van 12 oktober 2015 bezwaar aangetekend. Het bezwaar is op 11 februari 2016 door DNB ongegrond verklaard. Waerdeveldt heeft geen beroep ingediend. Dit betekent dat de bestuurlijke boete ad EUR 10.000,- inmiddels onherroepelijk is geworden. 

Lees hier de volledige beschikking. 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt een bestuurlijke boete op aan de beleggingsonderneming Waerdeveldt B.V.

171KB PDF
Download DNB legt een bestuurlijke boete op aan de beleggingsonderneming Waerdeveldt B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen