Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 150.000,- aan de heer A.S. van der Kooij

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 12 mei 2016

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 9 november 2012 een bestuurlijke boete van EUR 150.000,- opgelegd aan de heer A.S. van der Kooij, wonende te Bussum vanwege het feitelijk leidinggeven aan het zonder vergunning van DNB uitoefenen van het bedrijf van bank door Stichting Vastgoedbelang Mouzon Capital Opera Living (hierna: de Stichting), gevestigd te Amsterdam.

Op 7 maart 2016 heeft het College van beroep voor het bedrijfsleven het hoger beroep ongegrond verklaard. Hiermee is het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete van 9 november 2012 onherroepelijk geworden.

Overtreding
DNB heeft vastgesteld dat de Stichting vanaf 18 februari 2010 tot en met 7 oktober 2010 door middel van uitgifte van obligaties opvorderbare gelden heeft aangetrokken buiten besloten kring en van andere dan professionele marktpartijen. Vervolgens zijn die gelden over de periode van 18 februari 2010 tot en met 4 april 2011 voor eigen rekening van de Stichting uitgezet naar een vastgoed b.v. die in die periode niet tot hetzelfde concern behoorde als de Stichting. De Stichting is niet in het bezit en is ook niet in het bezig geweest van een door DNB verstrekte vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank.
 
Gelet hierop stelt DNB vast dat de Stichting in de periode van 18 februari 2010 tot en met heden, in ieder geval tot en met 11 september 2012, artikel 2:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden. Naar het oordeel van DNB heeft de heer A.S. van der Kooij feitelijk leiding gegeven aan deze overtreding.
 
Boetehoogte
Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 2.000.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete dient DNB in haar overwegingen rekening te houden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de feiten en de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van de heer A.S. van der Kooij.

Procesverloop

Fase Datum Uitkomst
Boete 9 november 2012  
Bezwaar ingesteld 19 november 2012  
Beslissing op bezwaar   1 mei 2013 Ongegrond
Beroep ingesteld 10 juni 2013  
Uitkomst beroep 6 februari 2014 Ongegrond 
Hoger beroep ingesteld 9 maart 2014  
Uitkomst hoger beroep 7 maart 2016 Ongegrond

Door de uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven is het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke boete onherroepelijk geworden. Het besluit van DNB kan derhalve niet langer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Lees onderaan deze pagina het volledige boetebesluit
 
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis)

Bestuurlijke boete op aan de heer A.S. van der Kooij

1,2MB PDF
Download Bestuurlijke boete op aan de heer A.S. van der Kooij

Ontdek gerelateerde artikelen