Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan Stichting Internal Governance

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 25 november 2019

Het gebouw Toorop aan de voorkant

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Stichting Internal Governance (SIG) een last onder dwangsom opgelegd. SIG voldoet niet aan verzoeken van DNB om gevraagde informatie te verstrekken, die DNB nodig heeft om vast te kunnen stellen of SIG de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) overtreedt of heeft overtreden.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat SIG artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft overtreden, omdat SIG niet heeft voldaan aan de verzoeken van DNB tot het verstrekken van bepaalde inlichtingen binnen de daartoe gestelde termijn. DNB heeft SIG op 24 juni 2019 een last onder dwangsom opgelegd waarbij SIG drie weken de tijd heeft gekregen om alsnog aan het informatieverzoek van DNB te voldoen. DNB heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of SIG in strijd handelt of handelde met artikel 3, eerste lid, van de Wtt 2018. Dit wetsartikel verbiedt het om trustdiensten te verlenen zonder dat DNB daartoe een vergunning heeft verleend.

SIG heeft de gevraagde informatie niet aan DNB overgelegd, waardoor SIG EUR 50.000,- aan dwangsommen heeft verbeurd.

Tegen het besluit is geen bezwaar aangetekend, waardoor het onherroepelijk geworden.

Lees hieronder de volledige last onder dwangsom. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Stichting Internal Governance

472KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Stichting Internal Governance

Ontdek gerelateerde artikelen