Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB voor Zonnepanelendelen B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 27 oktober 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 10 juli 2020 aan Zonnepanelendelen B.V. (ZPD) een bestuurlijke boete van EUR 14.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat ZPD niet over voldoende solvabiliteit beschikte.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat ZPD de Wet op het financieel toezicht en de Capital Requirements Regulation heeft overtreden, doordat zij niet over het benodigde minimumbedrag aan eigen vermogen en over voldoende solvabiliteit beschikte. 

Op 10 juli 2020 heeft DNB hiervoor aan ZPD een bestuurlijke boete opgelegd, omdat het van groot belang is voor het waarborgen van de stabiliteit van het financiële stelsel en de soliditeit van financiële ondernemingen dat beleggingsondernemingen te allen tijde aan de wettelijk gestelde prudentiële voorschriften, waaronder de eigenvermogenseis en de solvabiliteitseis, voldoen. Naleving van de kapitaaleisen zorgt ervoor dat ook in minder gunstige omstandigheden de instelling over voldoende kapitaal beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. 

Tegen dit besluit is door ZPD geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden. 

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boete van DNB voor Zonnepanelendelen B.V.

206KB PDF
Download Boete van DNB voor Zonnepanelendelen B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen