Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan de heer S.C. Dragoman

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 08 september 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan de heer S.C. Dragoman (Dragoman) een last onder dwangsom opgelegd. Dragoman voldoet niet aan verzoeken van DNB om gevraagde informatie te verstrekken, die DNB nodig heeft om vast te kunnen stellen of Dragoman de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) overtreedt of heeft overtreden.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Dragoman artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft overtreden door niet aan de verzoeken van DNB tot het verstrekken van bepaalde informatie binnen de daartoe gestelde termijn te voldoen. DNB heeft Dragoman op 12 september 2019 een last onder dwangsom opgelegd waarbij Dragoman drie weken de tijd heeft gekregen om alsnog aan het informatieverzoek van DNB te voldoen. DNB heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of Dragoman in strijd handelt of handelde met artikel 3, eerste lid, van de Wtt 2018. Dit wetsartikel verbiedt het om trustdiensten te verlenen zonder dat DNB daartoe een vergunning heeft verleend.

Dragoman heeft de gevraagde informatie niet aan DNB overgelegd, waardoor hij EUR 50.000,- aan dwangsommen heeft verbeurd.

Tegen het besluit is geen bezwaar gemaakt, waardoor het onherroepelijk geworden.

Lees hieronder het volledige besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Dragoman 2019

127KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Dragoman 2019

Ontdek gerelateerde artikelen