Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan DRW Europe B.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 30 april 2020

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 17 juni 2019 aan DRW Europe B.V (DRW) een last onder dwangsom opgelegd. Deze last onder dwangsom is aan DRW opgelegd, omdat zij de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2019 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat DRW artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden door de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2019 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB te verstrekken. Op 17 juni 2019 heeft DNB hiervoor aan DRW een last onder dwangsom opgelegd. In deze last onder dwangsom heeft DRW twee weken de tijd gekregen om deze kwartaalrapportage alsnog bij DNB in te dienen. DNB heeft deze kwartaalrapportage nodig, omdat DNB belang heeft bij een tijdig inzicht in de financiële positie van DRW, zodat zij haar toezichthoudende taak adequaat kan uitoefenen.

DRW heeft de kwartaalrapportage op 29 juni 2019, en dus binnen de door DNB gestelde begunstigingstermijn, volledig aan DNB verstrekt. Hierdoor zijn er geen dwangsommen verbeurd.

DRW heeft tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder de volledige last onder dwangsom. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt last onder dwangsom op aan DRW Europe B.V.

302KB PDF
Download DNB legt last onder dwangsom op aan DRW Europe B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen