Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB geeft aanwijzing aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 20 juli 2021

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V (DNB) heeft op 22 juni 2020 een aanwijzing gegeven aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds (SAAPF). Deze aanwijzing is door DNB gegeven, omdat SAAPF ten onrechte een korting op de door haar vastgestelde kostendekkende premie van haar Defined Contribution-kring (DC-kring) gaf en daardoor voor deze kring niet over het minimaal vereiste eigen vermogen beschikt.

Aanwijzing

DNB heeft vastgesteld dat SAAPF artikel 129 van de Pensioenwet (Pw) heeft overtreden, doordat SAAPF (aan de aangesloten werkgevers) ten onrechte een korting op de door haar vastgestelde kostendekkende premie van haar DC-kring heeft gegeven. Hierdoor viel de feitelijke premie van haar DC-kring lager uit dan de vastgestelde kostendekkende premie. Daarnaast heeft DNB vastgesteld dat SAAPF artikel 131 van de Pw overtreedt, doordat het aanwezige eigen vermogen van SAAPF lager is dan het minimaal vereiste eigen vermogen.

Daarom heeft DNB op 22 juni 2020 een aanwijzing aan SAAPF gegeven. In de aanwijzing heeft SAAPF tot 1 januari 2021 de tijd gekregen om de buitenwettelijke premiekorting ongedaan te maken. Het aanwezig eigen vermogen dient uiterlijk 31 december 2021 aangevuld te zijn, zodat het tekort op het aanwezig eigen vermogen als gevolg van de door SAAPF gehanteerde buitenwettelijke premiekortingen is weggenomen.

Bezwaar

Op 30 juli 2020 heeft SAAPF bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing. Dit bezwaar is op 20 januari 2021 door DNB ongegrond verklaard. SAAPF heeft binnen de daarvoor tot 1 januari 2021 gestelde termijn een andere premie in rekening gebracht, waarmee overtreding van artikel 129 van de Pw is beëindigd.

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Aanwijzing

22 juni 2020

 

Indiening bezwaarschrift

30 juli 2020

 

Beslissing op bezwaar

20 januari 2021

Ongegrond

 

Lees hieronder de volledige aanwijzing en de daaropvolgende beslissing op bezwaar, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit Tot Het Geven Van Een Aanwijzing Aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds

188KB PDF
Download Besluit Tot Het Geven Van Een Aanwijzing Aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds

Beslissing Op Bezwaar Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds

237KB PDF
Download Beslissing Op Bezwaar Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds

Ontdek gerelateerde artikelen