Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft bestuurlijke boete opgelegd aan de heer V.Y. Blaustein

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 06 mei 2021

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 11 januari 2021 een bestuurlijke boete aan de heer V.Y. Blaustein (Blaustein) opgelegd van EUR 236.500,-. De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat Blaustein, vanuit een staat die geen lidstaat is, beroeps- of bedrijfsmatig (zonder vergunning van DNB) naar Nederland trustdiensten heeft verleend in de periode van in ieder geval 1 september 2018 tot in ieder geval 9 juli 2020.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Blaustein in ieder geval van 1 september 2018 tot 1 januari 2019 artikel 2, tweede lid, van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt (oud)) en vanaf 1 januari 2019 tot in ieder geval 9 juli 2020 artikel 3, derde lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) heeft overtreden, door vanuit een staat die geen lidstaat is, beroeps- of bedrijfsmatig naar Nederland trustdiensten te verlenen, te weten door het verrichten van bestuurdersdiensten voor verschillende ondernemingen, hetgeen verboden is. Blaustein heeft geen bezwaar gemaakt tegen het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke boete, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Het doel van de Wtt (oud) en de Wtt 2018 is het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel door middel van regulering van de trustsector. Om deze doelstelling te bereiken, is onder meer voorzien in gereguleerde toetreding tot de markt door middel van een vergunningstelsel waarbij de vergunninghoudende trustkantoren een poortwachtersfunctie hebben. Blaustein heeft zich onttrokken aan het toezicht van DNB door actief te zijn op de gereguleerde markt zonder daarbij de toepasselijke markttoetredingsbepalingen in acht te nemen. Door beroeps- of bedrijfsmatig naar Nederland trustdiensten te verlenen vanuit een staat die geen lidstaat is, heeft Blaustein de doelstellingen van de Wtt (oud) en de Wtt 2018 in gevaar gebracht.

Lees hier het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke boete, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 -020 1068 (gratis).

Besluit Tot Het Opleggen Van Een Bestuurlijke Boete Aan De Heer V.Y. Blaustein

293KB PDF
Download Besluit Tot Het Opleggen Van Een Bestuurlijke Boete Aan De Heer V.Y. Blaustein

Ontdek gerelateerde artikelen