Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB voor Alpha Based Capital Fund Management B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 16 februari 2022

Toorop in de avond

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Alpha Based Capital Fund Management B.V. (Alpha) een bestuurlijke boete van EUR 9.500,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat Alpha de wettelijk verplichte halfjaarlijkse rapportage over het tweede halfjaar van 2020 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

Alpha heeft de halfjaarlijkse rapportage over het tweede halfjaar van 2020 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB verstrekt. Deze rapportage had uiterlijk op 11 februari 2021 bij DNB ingediend moeten zijn, maar is door Alpha  op 16 februari 2021 aan DNB verstrekt. Hiermee heeft Alpha artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften overtreden. DNB heeft hiervoor op 1 november 2021 aan Alpha een bestuurlijke boete opgelegd.

Tegen dit besluit is door Alpha geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boetebesluit inzake Alpha Based Capital Fund Management BV

170KB PDF
Download Boetebesluit inzake Alpha Based Capital Fund Management BV

Ontdek gerelateerde artikelen