Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB voor Holland Immo Group Beheer B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 07 april 2022

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Holland Immo Group Beheer B.V. (HIGB) een bestuurlijke boete van EUR 13.750,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat HIGB de wettelijk verplichte halfjaarlijkse rapportage over het tweede halfjaar van 2020 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

HIGB heeft de halfjaarlijkse rapportage over het tweede halfjaar van 2020 niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan DNB verstrekt. Deze rapportage had uiterlijk op 11 februari 2021 bij DNB ingediend moeten zijn, maar is door HIGB  op 12 februari 2021 aan DNB verstrekt. Hiermee heeft HIGB artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften overtreden. DNB heeft hiervoor op 13 december 2021 aan HIGB een bestuurlijke boete opgelegd.

Tegen dit besluit is door HIGB geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete inzake Holland Immo public

222KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete inzake Holland Immo public

Ontdek gerelateerde artikelen