Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanwijzing voor CCV Group B.V. vanwege overtredingen Wwft

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 maart 2019 een aanwijzing opgelegd aan CCV Group B.V. De aanwijzing is opgelegd, omdat CCV bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet voldoende naleefde. DNB heeft op 1 juli 2021 vastgesteld dat CCV de aanwijzing volledig heeft opgevolgd, per 7 mei 2021.

Gepubliceerd: 06 september 2023

Toorop 2023

Om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, is het van belang dat financiële ondernemingen de Wwft naleven. DNB heeft in maart 2019 aan CCV een aanwijzing opgelegd. Deze aanwijzing werd opgelegd omdat CCV niet toereikend voldeed aan haar verplichting om cliëntenonderzoek te verrichten en om transacties van cliënten te monitoren. Naleving van deze verplichtingen is onder meer nodig om transacties die mogelijk verband houden met witwassen of terrorismefinanciering te kunnen detecteren en indien nodig te melden aan de FIU-Nederland.

Lees hier het volledige besluit waarin DNB een aanwijzing oplegt, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Tabel aanwijzing

Noot: Alsmede de gewijzigde beslissing op bezwaar van 20 december 2019.

Openbaar te maken Wijzigingsbob

254KB PDF
Download Openbaar te maken Wijzigingsbob

Openbaar te maken Aanwijzing

363KB PDF
Download Openbaar te maken Aanwijzing

Openbaar te maken bob

213KB PDF
Download Openbaar te maken bob

Ontdek gerelateerde artikelen