Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Ons laatste nieuws direct in uw mail ontvangen? 
Dat kan met de DNB Nieuwsservice.

Meld u aan

Aanwijzing voor de Volksbank wegens gebrekkige risicobeoordeling witwassen en terrorismefinanciering

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 12 juni 2023 een aanwijzing gegeven aan de Volksbank N.V. De aanwijzing is gegeven, omdat de Volksbank ernstig tekort is geschoten in de wettelijke verplichting om haar risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen, te analyseren en te beoordelen.

Gepubliceerd: 29 augustus 2023

Vrouw loopt binnen bij De Nederlandsche Bank.

Risicobeoordeling

Het analyseren en beoordelen van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme is voor banken een eerste noodzakelijke stap voor het nemen van maatregelen ter beheersing van deze risico’s. Bij het analyseren en beoordelen moet een bank rekening houden met verschillende risicofactoren, zoals het type dienstverlening, maar ook met risico’s die voorvloeien uit het klantenbestand. De intensiteit van de risicobeoordeling wordt afgestemd op de mate waarin de risico’s voorzienbaar zijn, en ook op de aard en omvang van de bank. Hiermee wordt de bank de ruimte geboden om maatregelen te nemen die in verhouding staan tot het type bancaire dienstverlening dat wordt aangeboden.

Uit onderzoek van DNB is gebleken dat de risicobeoordeling van de Volksbank ernstige tekortkomingen bevat waardoor de Volksbank onvoldoende zicht heeft op haar blootstellingen aan mogelijke risico’s op witwassen en financieren van terrorisme. Zo is uit het onderzoek van DNB gebleken dat de Volksbank deze risico’s onvoldoende heeft vastgesteld en beoordeeld. Daarnaast bleek de risicobeoordeling niet actueel. Bovendien bleek dat de Volksbank bij de vaststelling en beoordeling van haar risico’s onvoldoende rekening heeft gehouden met verschillende risicofactoren (zoals het type cliënt, product, dienst, transactie en distributiekanaal en met landen of geografische gebieden). Hierdoor is door de Volksbank de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) overtreden.

Aanwijzing

DNB heeft hiervoor op 12 juni 2023 een aanwijzing aan de Volksbank gegeven. Een aanwijzing is een handhavingsmaatregel met een opdracht aan de instelling om binnen een gestelde termijn een bepaalde gedragslijn te volgen, gericht op het beëindigen of ongedaan maken van de overtreding. De gedragslijn aan de Volksbank houdt in dat de Volksbank uiterlijk 1 april 2024 haar risico’s op witwassen en financieren van terrorisme moet vaststellen en beoordelen. Hierbij moet de Volksbank rekening houden met de hierboven genoemde risicofactoren. De resultaten van het vaststellen en beoordelen van haar risico’s moet de Volksbank vastleggen en actueel houden. Ook moet de Volksbank rapporteren aan DNB over de voortgang van het opvolgen van deze gedragslijn.

Poortwachtersfunctie

De verplichtingen uit de Wwft hebben onder meer tot doel om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. Banken fungeren daarbij als poortwachters. Alleen als banken de voor hen relevante risico’s identificeren en deze naar hun aard en omvang goed begrijpen, kunnen zij effectief procedures en maatregelen in stelling brengen. Met het voorhanden hebben van procedures omtrent de naleving van de Wwft en door middel van voorafgaande en doorlopende controle van hun cliënten leveren zij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van witwassen van geld uit misdrijven en het financieren van terrorisme.

Door bovengenoemde overtreding brengt de Volksbank de doelstellingen van de Wwft in gevaar.

Bezwaar

Er is tegen de aanwijzing geen bezwaar gemaakt. Hierdoor is de aanwijzing na zes weken onherroepelijk geworden.

Lees hieronder de aanwijzing, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Aanwijzing voor de Volksbank

233KB PDF
Download Aanwijzing voor de Volksbank

Ontdek gerelateerde artikelen