Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete voor trustkantoor TMF Netherlands B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 maart 2023 een boete van 3.125.000 euro opgelegd aan trustkantoor TMF Netherlands B.V. (TMF). De boete is opgelegd omdat het door TMF uitgevoerde cliëntenonderzoek niet voldoet aan de wettelijke vereisten. * Aangepast op 17 november 2023

Gepubliceerd: 15 juni 2023

Straatbeeld van bovenaf

Overtreding

Trustkantoren mogen pas een zakelijke relatie aangaan of een trustdienst verlenen nadat cliëntenonderzoek is verricht dat voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). 

DNB heeft vastgesteld dat het door TMF uitgevoerde cliëntenonderzoek in zeven van de acht onderzochte cliëntendossiers niet voldoet aan de vereisten uit de Wtt 2018. Daardoor bestaat er twijfel over de juistheid of volledigheid van dit resultaat, terwijl TMF wel trustdiensten heeft verleend aan de partijen uit de onderzochte cliëntendossiers. Dat is verboden. Voor deze overtreding is aan TMF een boete opgelegd.

Voor de door TMF begane overtreding geldt een basisboetebedrag van 2.500.000 euro. DNB heeft de overtreding extra verwijtbaar geacht omdat eerder een vergelijkbare overtreding is geconstateerd binnen de TMF-groep. Daarom heeft DNB het boetebedrag verhoogd naar 3.125.000 euro. DNB heeft geen aanleiding gezien het boetebedrag te matigen.

Poortwachters

De Wtt 2018 beoogt met regulering van de trustsector de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen. Trustkantoren fungeren daarbij als poortwachters. Met de voorafgaande en doorlopende controle van hun cliënten leveren zij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van witwassen van geld uit misdrijven en het financieren van terrorisme. TMF is tekortgeschoten bij de invulling van de verplichting om gedegen cliëntenonderzoek te verrichten.

TMF heeft door de vastgestelde overtreding de doelstellingen van de Wtt 2018 in gevaar gebracht.

Tabel TMF Netherlands B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

Meer informatie

Lees hier het boetebesluit. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 -020 1068 (gratis).

Boetebesluit TMF Netherlands BV

658KB PDF
Download Boetebesluit TMF Netherlands BV

Beslissing op bezwaar

753KB PDF
Download Beslissing op bezwaar

Ontdek gerelateerde artikelen