Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Highlights jaarlijkse sectorbrede analyse operationele en IT risico’s pensioenfondsen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 23 december 2021

Collega's wijzen naar computerscherm met grafiek

In 2021 heeft DNB haar jaarlijkse sectorbrede analyse uitgevoerd bij pensioenfondsen naar onder meer de identificatie en beheersing van operationele en IT-risico’s. Hiertoe hebben de pensioenfondsen vragenlijsten ingevuld voor operationele risico’s (SBA-ORM) en voor informatiebeveiligingsrisico’s (SBA IB). Ook zijn pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) in deze uitvraag betrokken, wanneer pensioenfondsen hun rechtenbeheer aan een PUO hebben uitbesteed. Zie hiervoor ook de brochure ‘PUO-gericht toezicht’. Hierbij is uitsluitend het rechtenbeheer bij de PUO onderzocht.

Uit de ingevulde vragenlijsten bleek dat de basiselementen van een risicomanagementraamwerk, en als onderdeel daarvan een interne controle raamwerk, bij de meeste pensioenfondsen aanwezig zijn. Daarbij valt wel op dat er verbetering mogelijk is in de snelheid van afhandeling van door de Sleutelfunctiehouder Risicobeheer en/of Interne Audit geconstateerde ‘hoog risico bevindingen’, en door handmatige controles te vervangen door geautomatiseerde (systeem)controles. Verder valt op dat pensioenfondsen en PUO’s hun beheersmaatregelen ten aanzien van informatiebeveiliging, uitbesteding en datakwaliteit in veel gevallen niet op orde hebben.

Naar aanleiding van bovenstaande constatering m.b.t. datakwaliteit vraagt DNB expliciet aandacht voor adequate regievoering en beheersing van datakwaliteit door pensioenfondsbestuurders. In praktijk zien we nog onvoldoende ‘awareness’ op dit onderwerp. Vooral het belang van goede datakwaliteit van pensioendeelnemers op moment van invaren in het nieuwe pensioenstelsel (het zogenaamde ‘waarheidsmoment’) is essentieel waarbij pensioenaanspraken van deelnemers juist, volledig en reproduceerbaar moeten zijn.

In de bijlage die u hieronder kunt downloaden, leest u meer over de uitkomsten. De uitkomsten ten aanzien van informatiebeveiliging hebben we in dit artikel beperkt gehouden, omdat deze in de IB-monitor uitgebreid aan de orde komen. In de IB-Monitor kunt u daarnaast ook nadere details over de uitkomsten van door DNB uitgevoerd onderzoek naar informatiebeveiliging en cyberrisico’s terugvinden.

PUO-gericht toezicht

212KB PDF
Download PUO-gericht toezicht

Vragenlijst: Onderdelen uitvraag operationele en IT risico’s

124KB PDF
Download Vragenlijst: Onderdelen uitvraag operationele en IT risico’s

Ontdek gerelateerde artikelen