Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meesturen extra documenten bij toetsing aanbieders cryptodiensten

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 29 juni 2021

Laptop bij zonsondergang

Wij verzoeken u bij de aanvraag voor een aanvangstoetsing ook informatie te sturen over de werving- en selectieprocedure en de besluitvorming en overwegingen bij de benoeming.

Gedurende de overgangsperiode voor registraties van cryptodienstverleners werd bij een “Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten” nog niet gevraagd om ook informatie aan te leveren over de werving- en selectieprocedure en de besluitvorming en overwegingen bij de benoeming. Nu deze overgangsperiode is afgerond zal hier in een volgende release in Digitaal Loket Toezicht (DLT) bij het invullen van het toetsingsformulier om worden gevraagd.

Vooruitlopend op deze wijziging willen wij alvast vragen om deze documenten nu al mee te sturen omdat deze documenten extra informatie geven over de geschiktheid van de kandidaat waardoor het toetsingstraject sneller kan verlopen.

Ten aanzien van de werving- en selectieprocedure gaat het om een beschrijving hoe de werving en selectie daadwerkelijk heeft plaats gevonden, of hiervoor een selectiebureau is ingehuurd, met hoeveel kandidaten is gesproken en de afwegingen zijn geweest om uiteindelijk tot de keus van de voorgedragen kandidaat te komen.

Voor de overwegingen bij de benoeming gaat het vooral om de motivering van het bestuur waarom een kandidaat geschikt is voor de beoogde functie waarbij in elk geval een verband moet worden gelegd met de vereisten zoals die in het functieprofiel zijn vermeld.

Deze documenten kunt u bij de aanvraag bij Aanvullende gegevens uploaden.

Ontdek gerelateerde artikelen