Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie Leidraad Wwft en Sw

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 maart 2021

wwt

De Leidraad ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)’ van DNB is aangepast naar aanleiding van de wetswijzigingen die dit jaar in werking zijn getreden.

Een deel van deze wetswijzigingen is bedoeld om de laatste wijzigingen van de anti-witwas richtlijn te implementeren. De Leidraad Wwft en Sw van december 2020 vervangt de versie van december 2019, die geheel komt te vervallen. 

De Leidraad Wwft en Sw is hier te raadplegen.