Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 in Staatscourant.

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 05 oktober 2021

Gesprek man en vrouw

Namens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) is op 1 oktober de gezamenlijke Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 (Rbb 2021) in de Staatscourant gepubliceerd. 

Op 15 april 2021 hebben de AFM en DNB de gezamenlijke Regeling beheerst beloningsbeleid 2021 geconsulteerd. De uitkomst van deze consultatie is op 2 augustus 2021 op de websites van de AFM en DNB gepubliceerd.

Inwerkingtreding Rbb 2021

Met de publicatie in de Staatscourant is de Rbb 2021 nog niet in werking getreden. De inwerkingtreding van de Rbb 2021 hangt samen met de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen. Zodra deze in werking treedt, zal ook de Rbb 2021 in werking treden.

Ontdek gerelateerde artikelen