Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken april 2021

Sanctiebericht

Gepubliceerd: 03 mei 2022

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 01 april 2022 tot en met 30 april 2022. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Democratische Volksrepubliek Korea, Iran, Myanmar/Birma, Oekraïne en Syrië.

Democratische Volksrepubliek Korea

Op 21 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea. Acht nieuwe personen en vier entiteiten zijn opgenomen op de lijsten van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen. Klik hier voor het besluit en klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Iran

Op 11 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran. Klik hier voor het besluit en klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Myanmar/Birma

Op 21 april maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma. Klik hier voor het besluit en klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Oekraïne

Op 21 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Twee nieuwe personen zijn opgenomen op de lijst van personen, entiteiten en lichamen tegen wie beperkende maatregelen zijn genomen. Klik hier voor het besluit en klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 13 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de erkenning van de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loehansk van Oekraïne en het bevel aan de Russische strijdkrachten om die gebieden binnen te trekken. Klik hier voor de verordening.

Op 13 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de verordening en klik hier voor het besluit..

Op 13 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in antwoord op de erkenning van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne en het sturen van Russische strijdkrachten naar die gebieden. Klik hier voor het besluit.

Op 8 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor het besluit en klik hier voor de verordening.

Op 8 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne. Klik hier voor het besluit en klik hier voor de verordening.

Op 8 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor het besluit, klik hier voor de verordening en klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Syrië

Op 4 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië. Klik hier voor het uitvoeringsbesluit.

Op 4 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Wat DNB instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als een instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving (zogenaamde ‘hit’), dan dient de instelling dit onverwijld aan DNB te melden. U gebruikt hiervoor een voorgeschreven meldformulier.”
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat AFM instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.

Ontdek gerelateerde artikelen