Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Terugkoppeling uitvraag WGA-ERD verzekeringen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 18 oktober 2021

Medewerker met krukken achter een bureau

In 2021 heeft DNB wederom onderzoek gedaan naar de verzekeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragerschap (WGA-ERD) op basis van de cijfers per einde 2020.

Afvlakking in stijging premie

Sinds 2019 zijn er signalen dat de stijging van de gemiddelde premie per verzekerde werknemer lijkt af te vlakken. In voorgaande jaren was er in de WGA-ERD markt juist een trend van stijgende premievolumes maar een fors dalend aantal verzekerde werknemers, waardoor de gemiddelde premie per verzekerde werknemer steeg. In 2020 steeg het totale bruto premievolume van de marktleiders waarbij de WGA-ERD uitvraag is uitgezet echter niet harder dan het aantal verzekerde werknemers, en ook voor 2021 is de verwachting op basis van de prognoses niet dat het totale bruto premievolume harder zal toenemen dan het aantal verzekerde werknemers.

Beperkt verzekeringstechnisch verlies


Na de forse verliezen op WGA-ERD portefeuilles in 2012/2013 is vanaf boekjaar 2014 een stijgende lijn te zien in het technisch resultaat. Sinds 2016 is het sector-brede boekjaarresultaat (exclusief beleggingsopbrengsten) positief. De oorzaak hiervan is echter vrijval van voorzieningen voor oudere schadejaren, voor recente schadejaren verwachten verzekeraars nog steeds een (beperkt) verzekeringstechnisch verlies. Dit beeld is door de meest recente uitvraag niet gewijzigd.

Voldoende beleggingsopbrengsten

De aan de WGA-ERD portefeuilles toegerekende beleggingsopbrengsten waren in de afgelopen boekjaren gemiddeld genomen voldoende om het verwachte (beperkte) verzekeringstechnische verlies voor recente schadejaren te compenseren. Verzekeraars lijken er dus in te zijn geslaagd om het WGA-ERD product licht winstgevend te maken. Dit beeld is door de meest recente uitvraag niet gewijzigd.

Ontdek gerelateerde artikelen