Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toepassing IFR en IFD door beheerders

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 20 juli 2021

Laptop

Graag geven wij u meer informatie over de toepassing van de Investement Firm Regulation en Investement Firm Directive door beheerders van belegginginstellingen en icbe’s.

Consultatie toezichthouderregeling IFR

DNB heeft een toezichthouderregeling (Toezichthouderregeling IFR) opgesteld waarin de toepassing wordt verduidelijkt van de Investment Firm Regulation (IFR) voor entiteiten die beschikken over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen of icbe’s (AIFMD & UCITS). Dit ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de implementatiewet Investment Firm Directive (IFD) waarin wordt bestendigd dat fondsbeheerders die ook beleggingsdiensten verrichten grotendeels aan dezelfde prudentiële eisen moeten voldoen als beleggingsondernemingen.

De Toezichthouderregeling IFR bepaalt eveneens dat de technische standaarden en richtlijnen van de Europese Bankenautoriteit (EBA) toegepast dienen te worden door beheerders van beleggingsinstellingen of icbe’s met betrekking tot de onderdelen van de IFR en de IFD die van toepassing zijn verklaard op beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s. De technische standaarden en richtlijnen van de EBA die zien op onderdelen die niet gelden voor beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s, hoeven niet toegepast te worden.

Op dit moment bevat de Toezichthouderregeling IFR alleen bepalingen die zien op de toepassing van de IFR door beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s. In de toekomst zal DNB de Toezichthouderregeling IFR nog uitbreiden met een nadere specificering van enkele opties en discreties onder de IFR en de IFD die betrekking hebben op beleggingsondernemingen.

De Toezichthouderregeling IFR is te raadplegen via de consultatiepagina. Belangstellenden worden uitgenodigd om uiterlijk op 30 augustus 2021 te reageren op de consultatie.

Kwartaalrapportages

DNB gaat er vanuit dat de implementatiewet IFD in werking is getreden vóór de rapportagedeadline van de kwartaalrapportages over het derde kwartaal 2021. DNB verwacht daarom ook dat de nieuwe rapportagetemplates door beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s (en beleggingsondernemingen) worden gebruikt voor de rapportages over het derde kwartaal.

Overige vragen

Overige vragen met betrekking tot de IFR en de IFD kunt u stellen via IFRIFD@dnb.nl.

Ontdek gerelateerde artikelen