Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beperkt verzekeringstechnisch verlies op WGA-ERD door vrijval van voorzieningen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 15 november 2022

Dakbewerker

In 2022 heeft DNB opnieuw onderzoek gedaan naar de verzekeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragerschap (WGA-ERD) op basis van de cijfers per einde 2021. In grote lijnen zijn de uitkomsten van dit jaar in lijn met het onderzoek van vorig jaar.

Stijgende premie

In voorgaande jaren (2016-2019) was er in de WGA-ERD markt een trend van stijgende premievolumes en een dalend aantal verzekerde werknemers, waardoor de gemiddelde premie per verzekerde werknemer steeg. In 2020 leek de groei van de gemiddelde premie per verzekerde werknemer af te vlakken. In 2021 was er een stijging zichtbaar van de gemiddelde premie per verzekerde, deze stijging kan deels verklaard worden door de effecten van Covid-19 en inflatie.

Beperkt verzekeringstechnisch verlies

Voor recente schadejaren verwachten verzekeraars nog steeds een (beperkt) verzekeringstechnisch verlies. Na de forse verliezen op WGA-ERD portefeuilles in 2012/2013 is vanaf boekjaar 2014 een stijgende lijn te zien in het technisch resultaat. Sinds 2016 is het sector-brede boekjaarresultaat (exclusief beleggingsopbrengsten) positief. De oorzaak hiervan is echter vrijval van voorzieningen voor oudere schadejaren.

Voldoende beleggingsopbrengsten

De aan de WGA-ERD portefeuilles toegerekende beleggingsopbrengsten waren gemiddeld genomen voldoende om het verwachte (beperkte) verzekeringstechnische verlies voor recente schadejaren te compenseren. Verzekeraars lijken er dus in te zijn geslaagd om het WGA-ERD product licht winstgevend te maken. Dit beeld is door de meest recente uitvraag niet gewijzigd.

Ontdek gerelateerde artikelen