Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie Gids beheersing klimaat- en milieurisico’s

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 oktober 2022

Wateroverlast rivier

Op 24 oktober 2022 is de consultatie van de “Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s” gestart. Marktpartijen kunnen tot en met 18 december 2022 reageren op deze consultatieversie van de Gids.

Met de publicatie van deze Gids geeft DNB opvolging aan het rapport “Op weg naar een Duurzame Balans” dat vorig jaar is gepubliceerd. In dit rapport kondigde DNB aan dat zij in 2022 nadere guidance zou geven voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s. Ook zet DNB met deze Gids een verdere stap om deze risico’s te verankeren in de toezichttaak, zoals vastgelegd in de Sustainable Finance Strategie van DNB.

De consultatie is hier te vinden.

Wat wordt geconsulteerd?

De Gids wordt in zijn geheel geconsulteerd. Deze bestaat uit sector-overstijgende aandachtspunten voor de integrale beheersing van klimaat- en milieurisico’s, die toezien op de aandachtsgebieden bedrijfsmodel en strategie, governance, risicobeheer en informatievoorziening. Daarnaast bestaat de Gids uit sectorspecifieke good practices, als voorbeelden van een mogelijke invulling van een selectie van de aandachtspunten.

Reageren op de consultatie

Reacties op deze consultatie kunt u aan DNB sturen via consultatie@DNB.nl onder vermelding van “Consultatie Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s”. De deadline voor het insturen van reacties is 18 december 2022. Consultatiereacties worden na afloop van de consultatieperiode gepubliceerd op de website van DNB onder vermelding van naam en/of organisatie of, indien u dit aangeeft, in geanonimiseerde vorm.

Vervolg

DNB neemt kennis van de reacties op deze consultatie en waar nodig wordt de Gids daarop aangepast. Het voornemen is de definitieve Gids met feedbackstatement begin 2023 te publiceren op Open Boek Toezicht op de website van DNB.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met DNB via consultatie@DNB.nl. Vermeld in de onderwerpregel “Consultatie Gids beheersing klimaat- en milieurisico’s”.

Gids voor de beheersing van klimaat en milieurisico’s

1,8MB PDF
Download Gids voor de beheersing van klimaat en milieurisico’s