Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Europese toezichtautoriteiten publiceren een uitvraag over greenwashing

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 09 december 2022

Europese vlag

De Europese toezichtautoriteiten (ESMA, EIOPA en EBA) willen informatie uit de financiële sector ophalen over ervaringen met greenwashing. Financiële instellingen en andere geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 10 januari 2023 input geven via een uitvraag.

In 2021 publiceerde de Europese Commissie haar strategie voor het financieren van de transitie naar een duurzame economie. Hierin staat o.a. dat de Europese toezichtautoriteiten (ESMA, EBA, EIOPA) de risico’s op groenwassen moeten monitoren, zodat de Commissie kan beoordelen of het toezicht en beleid op groenwassen voldoende is.

Uitvraag

De Europese toezichtautoriteiten hebben een uitvraag gestart om beter te begrijpen op welke gebieden de financiële sector kwetsbaar is voor risico’s m.b.t. groenwassen, mede vanwege de groei van de vraag naar en het aanbod van duurzaamheids-gerelateerde producten en de snel veranderende wetgeving. De vergaarde inzichten zullen gebruikt worden door beleidsmakers en toezichthouders voor het ontwikkelen van beleid en mogelijke regelgeving rondom groenwassen.

Wilt u hieraan bijdragen? Dan kunt u tot en met 10 januari 2023 reageren via de ondergenoemde link.

Meer informatie