Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB bevestigt voortzetting COVID-19 gerelateerde rapportages door banken tot nadere berichtgeving

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 27 januari 2022

Een vrijwel lege winkelstraat

EBA heeft op 17 januari 2022 op haar website bevestigd dat de zogeheten COVID-19 rapportages ook na 31 december 2021 uitgevraagd zullen worden. DNB bevestigt hierbij dat de uitvraag van deze COVID-19 rapportages voor Nederlandse banken onder direct DNB-toezicht tot nader order doorlopen.

DNB heeft vragen gekregen over de COVID-19 rapportage, omdat de indruk bestond dat deze rapportages per 1 januari 2022 ingetrokken zouden worden. De extra informatie van de COVID-19 rapportages is nodig om kredietrisico’s te kunnen monitoren. DNB blijft het Richtsnoer (EBA/GL/2020/07), die deze tijdelijke rapportages mogelijk maakt, ook na 1 januari 2022 toepassen.

Steunmaatregelen verhullen mogelijk kredietrisico’s van banken

Tijdens de COVID-19 crisis zijn diverse steunprogramma’s ingevoerd, gericht op financiële steun aan lening-houders. Deze tijdelijke financiële steun maakt het lastiger de onderliggende kredietrisico’s goed te schatten. De COVID-19 gerelateerde rapportage maakt het beter mogelijk om deze risico’s te volgen. Om die reden wordt de uitvraag bij Nederlandse banken die direct onder DNB ’s toezicht vallen doorgezet.

DNB verwacht intrekking van het Richtsnoer als de COVID-19 situatie daar voldoende aanleiding voor geeft

De COVID-19 situatie wordt zowel door EBA als DNB goed gevolgd. Zodra er voldoende aanleiding is, zal EBA een besluit voorbereiden om desbetreffende Richtsnoer EBA/GL/2020/07 in te trekken. De intrekking van het Richtsnoer zal te zijner tijd via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd.

Ontdek gerelateerde artikelen